Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

GÜLLERPINARI MAHALLESİ 230 ADA 220 PARSEL HASTANE ALANINDAN KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN

26.11.2019 09:26:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarihli ve 261 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarihli ve 655 nolu kararı ile onaylanan Güllerpınarı Mahallesi 230 ada 220 parsel hastane alanından konut alanına dönüştürülmesine dair 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 26.11.2019 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.