Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

DİNEK MAHALLESİ DÜZENLEME YAPILMASINA İLİŞKİN

26.11.2019 09:29:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli ve 332 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2019 tarihli ve 727 nolu kararı ile onaylanan Dinek Mahallesi 1144, 1145, 1148, 1149, 1152, 1153, 1154, 1157, 1160, 1161, 1163 adalar ile bir kısım park alanında düzenleme yapılasına dair 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 26.11.2019 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.