Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

CİKCİLLİ MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN ALANYA KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİNE TAHSİSLİ ALANDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

28.11.2019 09:38:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli ve 333 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2019 tarihli ve 720 nolu kararı ile onaylanan Cikcilli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Alanya Keykubat Üniversitesine Tahsisli alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 27.11.2019 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.