Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

ŞIHLAR MAHALLESİ AFETE MARUZ BÖLGENİN JEOLOJİK ETÜT RAPORLARI ASKI İLANI

06.02.2020 14:44:00


İLAN
ANTALYA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BİLDİRİLMİŞTİR
Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 29.01.2020 tarihli ve 49542229-952.01.04.04-E.14954 sayılı yazısı ekinde gönderilen “Afete Maruz Bölge” ilan edilmesine ilişkin 24.12.2019 tarihli ve 1868 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan Antalya İli, Alanya İlçesi, Şıhlar Mahallesi Afete Maruz Bölgenin jeolojik etüt raporları ile eki pafta/haritalar Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 06.02.2020 Perşembe günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.

Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü

ASKIYA ÇIKIŞ : 06.02.2020 (Perşembe)
ASKIDAN İNİŞ : 09.03.2020 (Pazartesi)