Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Türkler, Mahallesi Alanya Batısı Turizm Merkezi kapsamında kalan 027c-11c-3a paftasına ilişkin

19.02.2020 14:27:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 07.02.2020 tarihli ve E.124161 sayılı yazı ekinde gönderilen Alanya İlçesi, Türkler, Mahallesi Alanya Batısı Turizm Merkezi kapsamında kalan 027c-11c-3a paftasında bulunan park alanında trafo
yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3.02.2020 tarihli ve 2532 sayılı gerekçe raporu doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7’inci Maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğünce 07.02.2020 tarihinde onananmış olup Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 19.02.2020 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü