Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

MAHMUTLAR MAHALLESİNİ KAPSAYAN İMAR PLANLARINA İLİŞKİN

21.02.2020 09:07:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarihli ve 88 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli ve 89 nolu kararı ile onaylanan Mahmutlar Mahallesini kapsayan imar planlarının maddi hataların düzeltilmesi ve imar planı bütününde
Ticaret Alanı, Konut+Ticaret Alanı (TİCK) ve Ticaret+Turizm+Konut Alarılarının (TİCTK) düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 21.02.2020 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.
Koray KODAL
Plan ve Proje Müdür V.