Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

HACIMEHMETLİ VE TEPE MAHALLELERİNİ KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON İMAR PLANI PLAN ASKI İLANI

21.02.2020 09:10:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli ve 346 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli ve 115 nolu kararı ile onaylanan Hacımehmetli ve Tepe Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 21.02.2020 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Koray KODAL
Plan ve Proje Müdür V.