Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KONAKLI MAHALLESİ 110 ADA 404, 509, 530 VE 557 PARSELLERİNE İLİŞKİN

21.02.2020 09:12:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli ve 344 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli ve 117 nolu kararı ile onaylanan Konaklı Mahallesi 110 ada 404, 509, 530 ve 557 parsellerin bir kısmı ile 563 ada 1 parsel kuzeyindeki
Park Alanının bir kısmında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 21.02.2020 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Koray KODAL
Plan ve Proje Müdür V.