Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

PAYALLAR MAHALLESİ ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ÖN İZİN VERİLEN 179, 180, VE 181 NOLU BÖLMELERDE “SAĞLIK TESİS ALANI” PLANLAMASINA İLİŞKİN

21.02.2020 09:14:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli ve 347 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli ve 118 nolu kararı ile onaylanan Payallar Mahallesi Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne ön izin verilen 179, 180, ve 181 nolu bölmelerde
“Sağlık Tesis Alanı” planlamasına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 21.02.2020 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Koray KODAL
Plan ve Proje Müdür V.