Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

PAYALLAR MAHALLESİ 687 ADA 1 İLA 4 PARSELLER VE 688 ADA 1 İLA 7 PARSELLER ARASINDAKİ 7 METRELİK YOLUN KADASTRAL DURUMUNA GÖRE KAYDIRILMASINA İLİŞKİN

21.02.2020 09:16:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarihli ve 305 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli ve 119 nolu kararı ile onaylanan Payallar Mahallesi 687 ada 1 ila 4 parseller ve 688 ada 1 ila 7 parseller arasındaki 7 metrelik yolun
kadastral durumuna göre kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 21.02.2020 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Koray KODAL
Plan ve Proje Müdür V.