Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

MAHMUTLAR MAHALLESİ 118 ADA 5 PARSELİN “KONUT ALANINDAN” “ÖZEL YURT ALANINA” DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN

21.02.2020 09:18:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli ve 343 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2020 tarihli ve 149 nolu kararı ile onaylanan Mahmutlar Mahallesi 118 ada 5 parselin “Konut Alanından” “Özel Yurt Alanına” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 21.02.2020 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Koray KODAL
Plan ve Proje Müdür V.