Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KESTEL MAH.1938 PARSEL GÜNEYİNDEKİ YER İLE İLGİLİ İMAR DURUM BİLGİSİ.

21.02.2020 14:58:00


ANTALYA ALANYA BELEDIYE BASKANLIGI

Davacı , IRAZ GÖK ile Davalı , ALANYA BELEDIYE BASKANLIGI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu Iptali Ve Tescil (Zilyetlige Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Antalya ili Alanya ilçesi Kestel Merkez Mah. Tütünlük mevkiindeki tasınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planının çıkartılarak mahkememize gönderilmesi ayrıca yine ekte sureti gönderilen ilanın uygun araçlar ile birer hafta arayla 3 kere ilanının yapılarak buna iliskin tutanagın mahkememize gönderilmesinin temini rica olunur.

T.C. ALANYA 4. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI'NDAN
I L A N
ESAS NO: 2017/101 Esas
Davacı IRAZ GÖK tarafından Davalı hazine ve ark. Aleyhine mahkememizde açılan Tescil davasının yapılan yargılamasında
Asagıda yönleri ve miktarları belirtilen tasınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilantarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2017/101 Esas Sayılı dosyasına basvurmaları ilan olunur
05/07/2018
ALANYA KESTEL MAHALLESI (8.802,12 m2 lik alan )
DOGUSU : DERE VE AHMET UYAR TARLASI
BATISI : YOL
KUZEYI : ALI GÖK TARLASI VE 1938 PARSEL
GÜNEYI : DERE VE YOL