Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

TÜRKLER MAHALLESİ 114 ADA 2 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

10.03.2020 09:19:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü
İLAN

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 31.12.2019 tarihli ve E.1090232 sayılı yazı ekinde gönderilen Alanya İlçesi, Türkler, Mahallesi Alanya Batısı Turizm Merkezi kapsamında kalan 114 ada 2 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7’inci Maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 31.12.2019 tarihinde onananmış olup Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 10.03.2020 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü