Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Saray Mahallesi 1137, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1203 ve 2793 numaralı adaları kapsayan askı ilanı .

16.03.2020 17:23:00


3194 sayılı imar yasasının 18. maddesine göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılan İlçemiz Saray Mahallesi 1137, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156,1157, 1158,1159,1160,1161,1162, 1203 ve 2793 numaralı adaları kapsayan alanda yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 16.01.2020 tarih ve 106 nolu kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.03.2020 tarih ve 473 sayılı kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 3. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 16.03.2020 tarihinden itibaren 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

ASKIYA ÇIKIŞ : 16.03.2020 ( Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ :15.04.2020 ( Çarşamba)