Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

İNCEKUM MAH. 103 ADA 3,5,6,8,28,29,30,31,32 NOLU TAŞINMAZLARDA UYGULANAN 3194/18 MADDE UYGULAMASI

16.06.2020 16:55:00


İLAN METNİ: 
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR. 
İlçemiz İncekum Mahallesi sınırları içerisinde 113 ada 3, 5, 6, 8, 28, 29, 29, 30, 31, ve 32 parseller numaralı taşınmazlarda yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 13.02.2020 tarih ve 211 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 14.05.2020 tarih 659 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 16.06.2020 tarihinde askıya çıkartılmıştır.