Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Telatiye Mahallesi sınırları içerisinde 136 ada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 parseller ve 460 ada 1, 2 ve 3 parseller

29.06.2020 09:14:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
İlçemiz Telatiye Mahallesi sınırları içerisinde 136 ada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 parseller ve 460 ada 1, 2 ve 3 parseller numaralı taşınmazlarda yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 09.04.2020 tarih ve 464 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 11.06.2020 tarih 744 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 26.06.2020 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Askı Çıkış Tarihi : 26.06.2020
Askı Bitiş Tarihi : 27.07.2020