Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Saray Mahallesi 29 ada 49, 50 ve 51 parseli hakkında

30.07.2020 17:15:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarihli ve 189 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2020 tarihli ve 370 nolu kararı ile onaylanan Saray Mahallesi 29 ada 49, 50 ve 51 parselin “Ticaret+Turizm (TİCT) Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 23.07.2020 Perşembe günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü
ASKIYA ÇIKIŞ : 23.07.2020 (Perşembe)
ASKIDAN İNİŞ : 21.08.2020 (Cuma)