Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Kestel Mah. 12/1 Nolu Düzenleme Bölgesi

09.09.2020 11:41:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
İlçemiz Kestel Mahallesi 17,18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 1571, 1572, 1573 parseller, 9999 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller ve 3194 sayılı imar kanunu gereğince düzenleme ortaklık payından oluşan 0/1 No. lu parselden oluşan 12/1 No.lu Düzenleme Bölgesinde yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 11.06.2020 tarih ve 715 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 03.09.2020 tarih 1030 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2.kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 09.09.2020 Çarşamba günü saat 08:30'dan itibaren 30(otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır. 

ASKIYA ÇIKIŞ : 09.09.2020 (Çarşamba)
ASKIDAN İNİŞ : 08.10.2020 (Perşembe)