Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Konaklı Mah. 3194/18 Madde Uygulaması

04.09.2020 12:15:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
İlçemi Telatiye Mahallesi sınırları içerisinde 136 ada 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 parseller 460 ada 1, 2 ve 3 parseller numaralı taşınmazlarda yapılan ve Alanya Belediyesi Encümeninin 20.08.2020 tarih ve 1256 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 03.09.2020 tarih 1031 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2.kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 04.09.2020 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Askı Çıkış Tarihi : 04.09.2020
Askı Bitiş Tarihi : 05.10.2020