Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KONAKLI MAHALLESİ o27c-19d-1a ve o27c-19d-1b PAFTALA İSABET EDEN 1/1000 ÖLÇEKLİ KIYI KENAR PAFTASI AKTARIM ONAYI ASKI İLANI

15.09.2020 11:57:00


T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü

İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Antalya Valiliği Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca iki paftadan ibaret Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı Mahallesi o27c-19d-1a ve o27c-19d-1b pafta numaralı halihazır haritaya 10.08.2020 tarihli ve 154899 sayılı Makam Oluru’na istinaden 3621 Sayılı Kıyı kanununun 9. Maddesi uyarınca Kıyı Kenar Çizgisi aktarım, iptal ve tespit işlemi onanmış olup Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz
internet sayfasında 15.09.2020 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü
ASKIYA ÇIKIŞ : 15.09.2020 (Salı)
ASKIDAN İNİŞ : 14.10.2020 (Çarşamba)