Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

ÇIPLAKLI MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

21.09.2020 15:00:00


T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü

İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarihli ve 219 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2020 tarihli ve 566 nolu kararı ile onaylanan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2020 tarihli ve 11173 sayılı Kararı ile uygun bulunan Çıplaklı Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 21.09.2020 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.

Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü
ASKIYA ÇIKIŞ : 21.09.2020 (Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 20.10.2020 (Salı)