Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KONAKLI (TELATİYE) MAHALLESİ 252 ADA 1 PARSEL BATISI TRAFO ALANI AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

02.10.2020 14:40:00


T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 14.09.2020 tarihli ve UİP-07986341 Numarası ile onaylanan (1) bir paftadan ibaret Telatiye (Konaklı) Mahallesi 252 ada 1 parsel batısında bulunan alana ilişkin “Trafo Amaçlı” 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 28.05.2020 tarihli ve 2632 sayılı gerekçe raporu doğrultusunda uygun görülerek 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7’nci maddesi uyarınca onanmıştır.
İlan olunur.
Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü
ASKIYA ÇIKIŞ : 02.10.2020 (Cuma)
ASKIDAN İNİŞ : 02.11.2020 (Pazartesi)