Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KONAKLI MAH. 135 ADA VE ETRAFI DÜZENLEME BÖLGESİNDE KALAN PARSELLERDE 3194/18 MADDE UYGULAMASININ ANTALYA ASKIYA ÇIKARILMASI İŞLEMİ.

14.10.2020 10:52:00


İLAN METNİ:
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
İlçemiz Telatiye Mahallesi sınırları içerisinde 135 ada 3, 4, 5, 7, 35, 39 parseller ve 585 ada 1 parsel numaralı taşınmazlarda yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 30.04.2020 tarih ve 542 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 08.10.2020 tarih 1165 nolu kararı ile parselasyon planı
onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde14.10.2020 tarihinde askıya çıkartılmıştır.
Askı Çıkış Tarihi : 14.10.2020
Askı Bitiş Tarihi : 13.11.2020