Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

GÜLLERPINARI MAHALLESİ 215 ADA 167 KONUT ALANINDA ÇEKME MESAFELERİNİN DÜZENLENMESİ VE PLAN NOTU EKLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

19.10.2020 17:02:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Alanya Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarihli ve 178 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.09.2020 tarihli ve 530 nolu kararı ile onaylanan Güllerpınarı Mahallesi 215 ada 167 parseldeki konut alanında çekme mesafelerinin düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 19.10.2020 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü
ASKIYA ÇIKIŞ : 19.10.2020 (Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 17.11.2020 (Salı)