Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

MAHMUTLAR MAHALLESİ 312 ADA 1, 2 PARSELLER İLE 313 ADA 1 PARSELLERİN İMAR PLANI İLE MÜLKİYET DURUMU ARASINDAKİ UYUMSUZLUĞUN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKL

22.10.2020 09:56:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 01.09.2020 tarihli ve 214 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2020 tarihli ve 602 nolu kararı ile onaylanan Mahmutlar Mahallesi 312 ada 1, 2 parseller ile 313 ada 1 parsellerin imar planı ile mülkiyet durumu arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 21.10.2020 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü
ASKIYA ÇIKIŞ : 21.10.2020 (Çarşamba)
ASKIDAN İNİŞ : 19.11.2020 (Perşembe)