Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

TELATİYE (KONAKLI) MAHALLESİ 135 ADA 24 PARSELİN BATI KESİMİNE AİT 1/5000 NAZIM VE 1/1000 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

11.11.2020 13:58:00


T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü
İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 03.11.2020 tarihli ve NİP-07669279 PIN Numarası ile onaylanan (1) bir paftadan ibaret; 03.11.2020 tarihli ve UİP-07529760 PIN Numarası ile onaylanan (1) paftadan ibaret Telatiye (Konaklı) Mahallesi 135 ada 24 parselin batı kesimine ait 1/5000 Nazım ve 1/1000 imar planı değişikliği Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 07.09.2020 tarihli ve 2020/18-2 sayılı kararı doğrultusunda 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7’nci maddesi uyarınca onanmıştır.
İlan olunur.

Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü
ASKIYA ÇIKIŞ : 11.11.2020.2020 (Çarşamba)
ASKIDAN İNİŞ : 10.12.2020 (Perşembe)