Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KONAKLI (TELATİYE) MAHALLESİ 135 ADA 24 PARSEL DOĞU KESİMİ 1/5000 NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

04.01.2021 14:15:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 07.09.2020 tarihli ve 2020/18-2 Sayılı kararı ile uygun bulunan; Konaklı (Telatiye) Mahallesi 135 ada 24 parselin doğu kesime ait NİP-07666824 PİN Numaralı (1) bir paftadan ibaret 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve (2) bir paftadan ibaret 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7’nci
maddesi uyarınca 18.12.2020 tarihinde onanmıştır.
İlan olunur.
Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü
ASKIYA ÇIKIŞ : 04.01.2021 (Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 02.02.2021 (Çarşamba)