Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

PAYALLAR MAHALLESİ ALANYA TOPTANCI HALİ VE 922 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

16.02.2021 14:34:00


T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarihli ve 253 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2021 tarihli ve 16 nolu kararı ile onaylanan Payallar Mahallesi Alanya Toptancı Haline ulaşımı sağlayan 25 m.’lik yolun açılabilmesi için imar uygulamasının yapımının sağlanabilmesi açısından yol, park ve ilköğretim tesisi alanı olarak planlı 922 parsel ve çevresinin yol, park ve mezarlık alanı olarak planlanması, ilköğretim tesis
alanına karşılık eşdeğer alanının sağlanması ve donatı standartlarının sağlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde ve Belediyemiz internet sayfasında 16.02.2021 Salı
günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

Hamit YÜKSEK
Plan ve Proje Müdürü
ASKIYA ÇIKIŞ : 16.02.2021 (Salı)
ASKIDAN İNİŞ : 17.03.2021 (Çarşamba)