Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

SEKİ MAH. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 8. MADDESİ UYARINCA GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI İLANI

16.02.2021 14:35:00


ASKI CETVELİ İLANI
ANTALYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ SEKİ Mahallesi KADASTRO ÇALIŞMA ALANI SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN TAŞINMAZMALLARIN 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN GEÇİCİ 8. MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILAN ÇALIŞMALARINA AİT SINIRLANDIRMA VE TESPİTLERİ İLE KADASTRO KOMİSYONUNA YAPILMIŞ OLAN İTİRAZLARIN SONUÇLARI VE KADASTRO HARÇLARI EKLİ CETVELLERİNDE , SINIRLARI İSE PAFTA SURETLERİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.
BU CETVELLER İLE TAŞINMAZ MALLARIN KONUMLARINI GÖSTERİR PAFTA SURETLERİ İNCELENEREK , TAŞINMAZ MALLARIN ÜZERİNDE MÜLKİYET VE MÜLKİYETTEN GAYRİ AYNİ VE ŞAHSİ HAK İDDİASINDA BULUNANLARIN VEYA SINIRLANDIRMA TESPİTİNDE HATA OLDUĞUNU İDDİA EDENLERİN İLAN MÜDDETİ OLAN 16.02.2021 ila 18.03.2021 TARİHLERİ ARASINDA ALANYA KADASTRO MAHKEMESİNE DAVA AÇMALARI VE DAVA AÇILDIĞINA DAİR MAHKEMEDEN ALINACAK BELGENİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İBRAZ EDİLMESİ, DAVA AÇILMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN İSE KESİNLEŞTİRİLECEĞİ,
3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 11. MADDESİ UYARINCA DUYURULUR.
İlanın asıldığı tarih 16.02.2021
İlanının bitiş tarihi : 18.03.2021
İlanın kesinleşme tarihi : 19.03.2021