Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Kargıcak Mahallesi 40 nolu düzenleme bölgesi 150 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 217 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 220 ada 31, 32, 33 parseller, 223 ada 1, 2 parseller, 39

25.03.2021 16:24:00


İLAN METNİ:
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
İlçemiz Kargıcak Mahallesi 150 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 217 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 220 ada 31, 32, 33 parseller, 223 ada 1, 2 parseller, 399 ada 1, 2 parseller, 400 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 401 ada 1 parsel ve maliye adına tescil edilen 150 ada 16, 17, 18 ve 19 ve 220 ada 90 parseller den oluşan 40 No.lu Düzenleme Bölgesinde yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 05.11.2020 tarih ve 1979 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 11.03.2021 tarih 332 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 25.03.2021 Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.
ASKIYA ÇIKIŞ : 25.03.2021 (Perşembe) 
ASKIDAN İNİŞ : 26.04.2021 (Pazartesi)