Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

OKURCALAR MAHALLESİ ALARA ÇAYI GÜNEYİ TURİZM MERKEZİ KAPSAMINDA ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ OKURCALAR MAHALLESİ

26.03.2021 15:20:00


İLAN
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 30.11.2020 tarihli ve 2020/24-03 Sayılı kararı ile uygun bulunan; Alara Çayı Güneyi Turizm Merkezi kapsamında Antalya İli Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesinde yer alan 101 ada 7, 8, 9 parsel; 105 ada 3, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33 parsel; 112 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel; 114 ada 1, 2, 3 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/25.000 ölçekli Çevre Düzen Planı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu Değişikliği 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7’nci maddesi uyarınca 19.03.2021 tarihinde onanmış olup Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 26.03.2021 Cuma günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.
Koray KODAL
Plan ve Proje Müdür V.
ASKIYA ÇIKIŞ : 26.03.2021 (Cuma)
ASKIDAN İNİŞ : 26.04.2021 (Pazartesi)