Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

İkinci El Malzeme Alım/Satımları (Genel Emir)

06.04.2021 11:11:00T.C.

ALANYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR

Sayı :E-47446241-000-2124                                                                                                             02.04.2021

         Konu :İkinci El Malzeme Alım/Satımları (Genel Emir)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Antalya Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.04.2021 tarihli ve 12210 sayılı yazısı.

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi, bir menfaat temini açısından cazip bir yol olarak görünmesinin önüne geçilmesi, hırsızlık olayları sonrasında elde edilen eşyanın tespiti üzerine olayların aydınlatılması, şüphelilerin tespiti/yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin düzenlenen ve 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe giren İkinci El Malzeme Alım-Satım (Genel Emirler) konulu 2021/1 sayılı Genelge'nin Antalya Valiliği web sitesinde (www.antalya.gov.tr/il-yazi-isleri-mudurlugu---ikinci-el-malzeme-alim-satimlari-genel-emir) yayımlandığı ilgi yazı ile bildirilmiş olup genelgede belirtilen hususlara azami dikkat gösterilmesi, genelge doğrultusunda ilgili kurumlarca tüm tedbir ve önlemlerin alınması belirtilmiştir.

Ayrıca söz konusu 2021/1 sayılı Genelgenin Antalya Valiliği web sitesinden temin edilerek, kurumunuzda 10 gün süre ile ilan panosuna asılmak suretiyle ilanen duyurulmasını, varsa resmi internet sitesinde yayımlanmasını ve ilanın yapıldığına ilişkin tutanaklar (asma ve askıdan almaya ilişkin) ile internet sitesinde yayımlandığına ilişkin yayım örneklerinin Valilik Makamına sunulmak üzere Kaymakamlığımıza gönderilmesini rica ederim.