Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

PAYALLAR MAH. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 8. MADDESİ UYARINCA GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI İLANI

07.07.2021 14:52:00


ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ PAYALLAR Mahallesi UYGULAMA ALANI SINIRLARI İÇİNDE BULUNAN TAŞINMAZMALLARIN 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 22. VE GEÇİCİ 8. VE EK-1. MADDESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILAN GÜNCELLEME ÇALIŞMALARINA AİT SINIRLANDIRMA VE TESPİTLERİ İLE KADASTRO KOMİSYONUNA YAPILMIŞ OLAN İTİRAZLARIN SONUÇLARI EKLİ CETVELLERİNDE , SINIRLARI İSE PAFTA SURETLERİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.

BU CETVELLER İLE TAŞINMAZ MALLARIN KONUMLARINI GÖSTERİR PAFTA SURETLERİNİN İNCELENEREK TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLARININ TESPİTİNDE HATA OLDUĞUNU İDDİA EDENLERİN İLAN MÜDDETİ OLAN 07.7.2021 ila 09.8.2021 TARİHLERİ ARASINDA ALANYA KADASTRO MAHKEMESİNE DAVA AÇMALARI VE DAVA AÇILDIĞINA DAİR MAHKEMEDEN ALINACAK BELGENİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İBRAZ EDİLMESİ, DAVA AÇILMAYAN TAŞINMAZ MALLARIN İSE KESİNLEŞTİRİLECEĞİ,

        3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 11. MADDESİ UYARINCA DUYURULUR. 07.7.2021

 
  İlanın Asıldığı Tarih       : 07.07.2021
  İlanın Bitiş Tarihi           : 09.08.2021
  İlanın Keinleşme Tarihi  : 10.08.2021