Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

MAHMUTLAR MAH. YER ALAN TİCARET VE TİCARET+KONUT (TİCK) ALANLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE PLAN NOTU EKLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

08.07.2021 08:51:00
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
         Alanya Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarihli ve 75 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 356 nolu kararı ile onaylanan
Mahmutlar Mahallesinde yer alan Ticaret ve Ticaret+Konut (TİCK) alanlarının yeniden
düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 07.07.2021
Çarşamba günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
          İlan olunur.

ASKIYA ÇIKIŞ : 07.07.2021 (Çarşamba)
ASKIDAN İNİŞ : 06.08.2021 (Cuma)