Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

SUGÖZÜ MAHALLESİ 1196 ADA 1 PARSEL YAPILAŞMA KOŞULLARININ, İNŞAAT YAKLAŞMA VE FONKSİYON SINIRLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

12.07.2021 15:17:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Alanya Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarihli ve 74 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.05.2021 tarihli ve 393 nolu kararı ile onaylanan Sugözü
Mahallesi 1196 ada 1 parsel yapılaşma koşullarının, inşaat yaklaşma ve fonksiyon sınırlarının
yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya
Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 12.07.2021 Pazartesi
günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
          İlan olunur.

ASKIYA ÇIKIŞ : 12.07.2021 (Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 10.08.2021 (Salı)