Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KARGICAK MAHALLESİ 360 ADA 1 PARSELDE TRAFO YERİ AYRILMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

12.07.2021 15:20:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Alanya Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarihli ve 125 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2021 tarihli ve 503 nolu kararı ile onaylanan Kargıcak
Mahallesi 360 ada 1 parselde trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde
12.07.2021 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
          İlan olunur.

ASKIYA ÇIKIŞ : 12.07.2021 (Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 10.08.2021 (Salı)