Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

AVSALLAR MAHALLESİ 502, 503, 172, 173, 497 ADALAR VE ÇEVRESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

12.07.2021 15:24:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Alanya Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli ve 101 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarihli ve 469 nolu kararı ile onaylanan Avsallar
Mahallesi 502, 503, 172, 173, 497 adalar ve çevresinde kadastral sınırda oluşan değişikliklerin
mevcut imar planı ile oluşturduğu uyumsuzlukların giderilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü
ilan mahallinde 12.07.2021 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile
askıya çıkarılmıştır.
          İlan olunur.

ASKIYA ÇIKIŞ : 12.07.2021 (Pazartesi)
ASKIDAN İNİŞ : 10.08.2021 (Salı)