Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KONAKLI MAH. 110 ADA 69, 68, 73, 495 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARI KSAPAYANDÜZENLEME BÖLGESİNDE KALAN PARSELLERDE 3194/18 MADDE UYGULAMASININ ANTALYA ASKIYA ÇIKARILMASI İŞLEMİ.

26.08.2021 14:20:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

        İlçemiz Konaklı Mahallesinde bulunan 110 ada 68, 69, 73 ve 495 parsel numaralı
taşınmazlardan oluşan düzenleme bölgesinde yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin 04.02.2021
tarih ve 195 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 12.08.2021 tarih ve 1014 nolu
kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan ve Proje
Müdürlüğü ilan mahallinde 26.08.2021 tarihinde askıya çıkartılmıştır.

Askı Çıkış Tarihi : 26.08.2021
Askı Bitiş Tarihi : 27.09.2021