Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

KESTEL MAHALLESİ O28-D-22-D-2-D NOLU PAFTA ÜZERİNDE YAPILAN YENİ TESPİT İŞLEMİ DOLAYISIYLA 3621 SAYILI KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN 9. MADDESİ UYARINCA KIYI KENAR ÇİZGİSİ AKTARIMI AS

15.09.2021 08:52:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
      Antalya Valili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 07.09.2021 tarihli ve E-
30219522-305.05-1667735 sayılı yazısı uyarınca, Kestel Mahallesi O28-d-22-d-2-d nolu pafta
üzerinde yapılan yeni tespit işlemi dolayısıyla 3621 sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına
Dair Yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca Kıyı Kenar Çizgisi Aktarımı 16.07.2021 tarihinde
onanmış olup Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde
14.09.2021 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
       İlan olunur.

       ASKIYA ÇIKIŞ : 14.09.2021 (Salı)
       ASKIDAN İNİŞ : 13.10.2021 (Çarşamba)