Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

DEMİRTAŞ MAHALLESİ 863, 864, 865 ADALAR ARASINDAKİ OTOPARK ALANININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ASKI İLANI

15.09.2021 09:51:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR

        Alanya Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarihli ve 102 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarihli ve 470 nolu kararı ile onaylanan Demirtaş
Mahallesi 863, 864, 865 adalar arasındaki otopark alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve
Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 14.09.2021 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün)
süre ile askıya çıkarılmıştır.
        İlan olunur.

        ASKIYA ÇIKIŞ : 14.09.2021 (Salı)
        ASKIDAN İNİŞ : 13.10.2021 (Çarşamba)