Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

PAYALLAR MAHALLESİ 211 ADA 1 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KUZEYİNDE BULUNAN PARK ALANINA İLİŞKİN “TRAFO ALANI” AMAÇLI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

21.09.2021 14:38:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 09.09.2021
tarihli ve E-96709717-307.02.02.03[070310108;Plan_2021]-1695475 sayılı yazısı uyarınca,
Payallar Mahallesi 211 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde bulunan park alanına ilişkin
“Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 09.07.2021 tarihli ve
2836 sayılı gerekçe raporu doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu “Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve
Uygulamaya İlişkin Yönetmelik”in 15’inci maddesi doğrultusunda 09.09.2021 tarihinde
Bakanlıkça onanmış olup Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan
mahallinde 20.09.2021 Pazartesi günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya
çıkarılmıştır.
          İlan olunur.

          ASKIYA ÇIKIŞ : 20.09.2021 (Pazartesi)
          ASKIDAN İNİŞ : 19.10.2021 (Salı)