Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

İhale İlanı

22.09.2021 15:22:00T.C.

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

    Emlak ve İstimlak Müdürlüğü


          Idaremizce Tokat İli Merkez ve İlçelerinde ekli İlanda bilgileri yer alan 62 Adet taşınnjı ayrı olmak üzere satışa ve kiralamaya çıkarılması işi;
        5 adet (ekli ilanın Tablo I'de yer alanlar) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 gereğince Kapalı Teklif usulüyle;
         
57 adeti ise 45inci maddesi uyarınca, açık teklif (Artırma) ihale usulü ile 2l/l0/2021 perşembe  günü ile 22/10/2021 Cuma günleri saaat 10:00 ile 17:00 arasında ihaleye çıkarılmış olup, ilan örneği ilişikte gönderilmiştir.

Ekli ilânın, 2886 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca valilik, kaymakamlık, belediye ve özel idare ilan panolarında ve web sitelerinde 20.09.2021 tarihinden itibaren 22.10.2021 tarihine kadar ilan edilmesinin sağlanması, hususunda gereğini arz ederim.
           
         İlanımız Alanya Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlük katında panoya asılmıştır.