Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Kesin Hasar Sonuçlarına itirazlar Hk.

24.11.2021 14:01:00


Kesin Hasar Sonuçlarına itirazlar Hk.

 

İlgi : a) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) 03.11.2021 tarih ve 2135056 sayılı yazısı, b) Valilik Makamının 10.11.2021 tarih ve 2174355 sayılı Görevlendirme Oluru.

İlgi (a)'da kayıtlı yazıda; İlimizde 28.07.2021-07.08.2021 tarihleri arasında meydana gelen yangın afeti sonrasında AFAD Başkanlığı ile koordineli olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen teknik personelden müteşekkil fen kurullarınca 7269 sayılı Kanun kapsamında genel hayata etkililik kararı verilen bölgelerde kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı, kesin hasar tespit çalışmaları tamamlanan bölgelerde mahalli idarelerce mahallinde kesin hasar sonuçlarının vatandaşlara ilan edildiği, kesin hasar tespit çalışmaları neticesinde 30 günlük itiraz sürecinde vatandaşlar tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda 7269 sayılı Kanunun 13. Maddesi kapsamında kurulan teknik personellerden oluşan ekiplerin itiraz hasar tespit çalışmalarına başladığı ve itiraz hasar tespit sürecinin tamamlandığı, itiraz hasar tespit süreci tamamlanan itiraz hasar tespit çalışmalarının mahalli idareler tarafından vatandaşlara ilan edilen yerlerde yapılan askı ilanları sonrasında bazı vatandaşlarımızın itirazlarına konu dilekçelerde belirtilen itirazlara karşılık yapılan işlemlerde farklılık bulunması halinde hasar tespit esasına ilişkin olmamak kaydıyla (hasar seviyesi durumu) idari işlem tesis edilmesinin uygun olacağına karar verildiği, bu kapsamda hasar durumu harici adres, isim, T.C. Kimlik Numarası, yapı cinsi, kat adedi, yanlış numarataj girilmesi, farklı binalara tek bir numara verilmesi, bitişik nizam ya da köşe binalardan her ne kadar girişleri, boyası vb. nedenlerden dolayı farklı binalar gibi görünse de taşıyıcı sistemleri ortak olması nedeniyle tek bir yapı olarak değerlendirilmesi gereken binaların farklı sonuçlar ihtiva eden hasar tespit raporları olması durumunda geçerli olması gereken hasar tespit raporlarının belirlenmesi konularına ilişkin idari düzeltme işleminin Valilik Oluru ile inşaat mühendisi ve/veya mimardan müteşekkil üç kişiden teşkil edilecek komisyon marifetiyle belirlenebileceği belirtilmektedir.

İlgi (a)'da kayıtlı yazıya istinaden; elektronik başvuru ortamlarından (ÇİMER, Açık Kapı, Alo 181 hattı vb.) ve Kaymakamlıklarımız aracılığıyla Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) gönderilen afetzede başvuruları, ilgi (b)’de kayıtlı Valilik Makamı Görevlendirme Oluru ile görevlendirilen komisyonlarca değerlendirmeye alınmıştır.

Bu kapsamda; hasar tespit esasına ilişkin olmamak kaydıyla (hasar seviyesi durumu) adres, isim, T.C. Kimlik Numarası\ yapı cinsi, kat adedi, yanlış numarataj girilmesi, farklı binalara tek bir numara verilmesi, bitişik nizam ya da köşe binalardan her ne kadar girişleri, boyası vb. nedenlerden dolayı farklı binalar gibi görünse de taşıyıcı sistemleri ortak olması nedeniyle tek bir yapı olarak değerlendirilmesi gereken binaların farklı sonuçlar ihtiva eden hasar tespit raporları olması durumunda geçerli olması gereken hasar tespit raporlarının belirlenmesi hususlarında itirazları bulunan afetzedelerin, idari düzeltme işlemi kapsamında değerlendirilebilmesi amacıyla 22.11.2021 tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde başvuruda bulunmalarının sağlanması, belirtilen hususların 28.07.2021-07.08.2021 tarihleri arasında meydana gelen yangın afeti sonrasında 7269 sayılı Kanun kapsamında genel hayata etkililik kararı verilen tüm bölgelerde mahalli imkânlar ile duyurulması hususunda;