Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Telatiye Mahallesi 414 ada 1 parsel, 416 ada 1, 2 ve 3 parsel, 417 ada 1 parsel ve 260 ada 17 parselleri kapsayan 18. madde uygulaması askı bilgi işlem yazısı

31.12.2021 16:31:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
          İlçemiz Telatiye Mahallesi sınırları içerisinde 414 ada 1 parsel, 416 ada 1, 2 ve 3 parsel, 417
ada 1 parsel ve 260 ada 17 parsel numaralı taşınmazlarda yapılan ve Alanya Belediye Encümeninin
02.12.2021 tarih ve 2279 nolu kararı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümenin 23.12.2021 tarih
1737 nolu kararı ile parselasyon planı onanan 3194/18. madde uygulaması Belediye binası 2. kat Plan
ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 31.12.2021 tarihinde askıya çıkartılmıştır.


          Askı Çıkış Tarihi : 31.12.2021
          Askı Bitiş Tarihi : 31.01.2022


TELATİYE MAHALLESİ.pdf