Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Demirtaş Mahallesinde yer alan Ticaret ve Ticaret+Konut (TİCK) KARMA KULLANIM alanlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği PLAN ASKI

04.01.2022 14:19:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
Alanya Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarihli ve 183 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarihli ve 886 sayılı kararı ile onaylanan Demirtaş
Mahallesinde yer alan Ticaret ve Ticaret+Konut (TİCK) KARMA KULLANIM
alanlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde
04.01.2022 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

ASKIYA ÇIKIŞ : 04.01.2022 (Salı)
ASKIDAN İNİŞ : 02.02.2022 (Çarşamba)