Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Mahmutlar Mahallesi 1079 ada 1 parselin imar paftasına sehven hata yapılarak işlenen toplam inşaat alanı(TİA) değerinin düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

04.01.2022 14:24:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Alanya Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 199 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarihli ve 911 sayılı kararı ile onaylanan
Mahmutlar Mahallesi 1079 ada 1 parselin imar paftasına sehven hata yapılarak işlenen
toplam inşaat alanı(TİA) değerinin düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje
Müdürlüğü ilan mahallinde 04.01.2022 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre
ile askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.

         ASKIYA ÇIKIŞ : 04.01.2022 (Salı)
         ASKIDAN İNİŞ : 02.02.2022 (Çarşamba)