Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Güllerpınarı Mahallesi 511 ada 61 parsel, 510 ada 41 parsellerin park ve otopark alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği PLAN ASKI

04.01.2022 14:29:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Alanya Belediye Meclisinin 05.10.2021 tarihli ve 206 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarihli ve 913 sayılı kararı ile onaylanan
Güllerpınarı Mahallesi 511 ada 61 parsel, 510 ada 41 parsellerin park ve otopark
alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama
imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan
mahallinde 04.01.2022 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya
çıkarılmıştır.
İlan olunur.

          ASKIYA ÇIKIŞ : 04.01.2022 (Salı)
          ASKIDAN İNİŞ : 02.02.2022 (Çarşamba)