Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Alanya Merkez Mahallelerinde plan hükümlerinin D.4.2 maddesine “Plan üzerinde belirtilen yapılaşma koşullarına uyulur. Plan üzerinde yapılaşma koşulları belirtilmediği durumlarda…” ibaresinin eklenmes

04.01.2022 14:33:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BİLDİRİLMİŞTİR
          Alanya Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarihli ve 184 sayılı kararı ve Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 tarihli ve 801 sayılı kararı ile onaylanan Alanya
Merkez Mahallelerinde plan hükümlerinin D.4.2 maddesine “Plan üzerinde belirtilen
yapılaşma koşullarına uyulur. Plan üzerinde yapılaşma koşulları belirtilmediği
durumlarda…” ibaresinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan
mahallinde 04.01.2022 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya
çıkarılmıştır.
İlan olunur.

          ASKIYA ÇIKIŞ : 04.01.2022 (Salı)
          ASKIDAN İNİŞ : 02.02.2022 (Çarşamba)