Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

İSHAKLI MAH. 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 8. MADDESİ UYARINCA GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI İLANI

12.01.2022 15:31:00


ANTALYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN
30 GÜNLÜK ASKI CETVELİ İLANI

ANTALYA ALANYA İLÇESÎNÎN İSHAKLI MAHALLESİNDE 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 8. MADDESİNDE "KADASTROSU DAHA ÖNCE YAPILAN TAPULAMA VEYA KADASTRO ÇALIŞMALARINDA ÇALIŞMA ALANI SINIRLARI İÇERSİNDE ORMAN OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TESPİT HARİCİ BIRAKILAN ALANLARDA, DAHA SONRA KESİNLEŞEN ORMAN KADASTROSU SONUCUNDA ORMAN SINIRI DIŞINDA KALAN TAPULU VE TAPUSUZ TAŞINMAZLAR 3402 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE KADASTROSU YAPILMASINA İMKAN SAĞLAMIŞTIR.

BU KAPSAMDA ALANYA İLÇESİNİN İSHAKLI MAHALLESİNDE 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 8. MADDESİNDE GÖRE KADASTRO ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR. BU ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI 12/01/2022 ila 10/02/2022 TARİHLERİ ARASINDA 30 GÜNLÜK ASKI İLANINA ÇIKARILMIŞ OLUP, TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER EKLİ CETVELDE SINIRLARI İSE PAFTA OZALİT KOPYALARINDA GÖSTERİLMİŞTİR.

BU CETVEL İLE TAŞINMAZ MALIN KONUMUNU GÖSTERİR PAFTA OZALİT KOPYASININ İNCELENEREK, CETVELDE YAZILI TAŞINMAZ MALLAR ÜZERİNDE KULLANIM VE VARSA ÜZERİNDEKİ MUHTASATLARDA AYNİ VE ŞAHSİ HAK İDDİASINDA BULUNANLAR İLE SINIRLARIN TESPİTİNDE HATA OLDUĞUNU İDDİA EDENLERİN, İLAN MÜDDETİ OLAN 12/01/2022 ila 10/02/2022 TARİHLERİ ARASINDA MESAYİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ALANYA KADASTRO MAHKEMESİNE DAVA AÇMALARI VE DAVA AÇILDIĞINA DAİR MAHKEMEDEN ALINACAK BELGENİN MÜDÜR LÜĞÜMÜZE İBRAZ EDİLMESİ, DAVA AÇILMAYAN TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KADASTRO İŞLEMLERİNİN KESİNLEŞTİRİLECEĞİ;

3402 SAYILI KADASTRO KANUNUN 11. MADDESİ UYARINCA İLANEN DUYURULUR 11 /01/2022

ASKI İLANI ÇIKIŞ TARİHİ               :11/01/2022

ASKI İLANI BAŞLANGIÇ TARİHİ   :12/01/2022

ASKI İLANI İNİŞ TARİHİ                   :10/02/2022

ASKI İLANI KESİNLEŞME TARİHİ   :11/02/2022