Engelli web sitesi için tıklayın

Duyurular

Duyurular

Toslak Mahallesi 153 ada 1 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali)

26.04.2022 16:10:00


ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BİLDİRİLMİŞTİR

 

Alanya Belediye Meclisinin 05.04.2022 tarihli ve 469 sayılı kararı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2022 tarihli ve 379 sayılı kararı ile onaylanan Toslak Mahallesi 153 ada 1 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali), tarafo alanı ve 15m, 10m, 7m taşıt ve Yaya Yolu olarak planlanası, ayrıca Belediye Hizmet Alanı olarak planlı bulunan 280 ada 36 parsel ve çevresinin ise Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali), Trafo Alanı, Genel Otopark Alanı ile 15m, 10m, Taşıt Yolu olarak planlanarak plan Notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alanya Belediye binasının 2. Katında Plan ve Proje Müdürlüğü ilan mahallinde 26.04.2022 Salı günü saat 08.30’dan itibaren 30 (otuz gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.

İlan olunur.